Ontdek het karakter van de Australian Shepherd - Australian Shepherd Wereld (2024)

Inhoudsopgave

Natuurlijk hangt het karakter van de hond af van het baasje en hoe hij de hond op heeft gevoed, maar de meeste rassen hebben hun eigen karakter kenmerken.

Ook bij de Australian shepherd is dit het geval. De Australian shepherd is een hele actieve hond die vol energie en werklust zit. Lees snel verder voor het karakter van deze prachtige hond.

👋 Voordat je verder leest…

Hieronder kan je je inschrijven voor onze Australian Shepherd nieuwsbrief. Daarin delen we de handigste tips, interessante artikelen en soms ook kortingsacties.

We zouden het heel erg leuk vinden als je je inschrijft. Als bedankje sturen we je direct een PDF met 52 geniale tips voor jouw Shepherd!

De geschiedenis

Om te weten wat voor karakter de Australian shepherd heeft en waar deze vandaan komt, moet je naar de geschiedenis van het ras kijken. De geschiedenis van de Australian shepherd ligt niet in Australië, zoals je misschien zou verwachten. Het ras komt namelijk uit Noord-Amerika.

Hier werden Europese en Australische honden met elkaar gemixt die allebei gebruikt werden om schapen te drijven. Hier komt dus ook de naam Australian shepherd vandaan.

Vroeger werd deze hond dus gebruikt als hulpje op de ranch om de schapen te drijven, maar ook om met andere taakjes te helpen. Daarnaast werden ze bekend doordat ze veel optraden in western shows. De Australian shepherd is nog een redelijk jong ras en werd pas in 1971 officieel geregistreerd.

Misschien ken je de Australian shepherd wel van televisie, want hij werd in de jaren ‘50 veel gebruikt in films en series, maar ook in western shows. Omdat je dit ras goed kunt trainen, kun je hem ook verschillende trucjes laten doen. Dit werd dan gedaan tijdens rodeo’s en shows. Een trainer uit Idaho heeft zijn honden zelfs getraind tot acteurs en ze hebben in een paar Disney films meegespeeld.

Het karakter

De Australian shepherd is een erg slimme hond. Dat komt omdat hij vroeger zo getraind is dat hij zelfstandig beslissingen kan nemen. Dit moest namelijk vaak tijdens het schapen drijven, omdat zijn baasje hier niet altijd toe in staat was. Niet alleen is hij erg intelligent, maar ook heel oplettend en gemakkelijk om te trainen.

Dit kan echter ook weer een nadeel zijn omdat hij in bepaalde situaties te overdreven kan reageren. Wanneer de hond niet goed getraind is, kan hij eigenzinnig gedrag laten zien waarbij hij zijn baasje niet nodig heeft.

Dit ras kan een gereserveerd gedrag laten zien wanneer er vreemden in de buurt zijn. Het zijn namelijk best wel gevoelige honden. Hierdoor kunnen ze ook niet zo goed tegen opwinding of drukte.

Ze zien het gezin waar ze in leven als hun roedel en beschermt deze dan ook als dat nodig is. Het is dan ook geen probleem om een Australian shepherd te hebben in een gezin dat ook kleine kinderen heeft. Ook met andere honden kunnen ze over het algemeen goed overweg.

Het zijn echte waakhonden omdat ze vroeger dus ook over het vee moesten waken. Hierdoor zijn ze ook niet weg van vreemden. Dat is op zich niet zo erg, maar het moet natuurlijk niet te erg worden. Het is daarom belangrijk om de hond op jonge leeftijd al te laten socializen zodat hij went aan andere mensen.

Zo voorkom je dat hij thuis langs het hek blijft lopen en begint te blaffen wanneer er iemand langs komt gelopen. Socialisatie betekent overigens niet dat hij tijdens het wandelen wat aan andere honden snuffelt, maar dat hij op jonge leeftijd al goed om leert gaan met soortgenoten. Dit is vooral de taak van de fokker van de hond.

De Australian shepherd heeft een scherpe geest. Hier werd hij vroeger immers op geselecteerd. Hierdoor is hij niet zo gemakkelijk om op te voeden en is dit ras dus niet per se geschikt voor mensen die nog nooit eerder een hond hebben gehad. Het duurt daarnaast ook redelijk lang voordat de Australian shepherd volwassen wordt.

Weet dus waar je aan begint wanneer je een Australian shepherd in huis haalt, want de pup is erg druk en heeft een eigen willetje. Natuurlijk hebben ze ook veel rust nodig en is het ook heel leuk om een hond van jongs af aan mee te maken en op te voeden.

Energie

Vanuit zijn vroegere rol als schapendrijver, heeft de Australian shepherd erg veel energie. Hij is zo gebouwd dat hij de hele dag kan bewegen en is dus erg actief en atletisch. Vroeger moest hij erg hard werken en vandaag de dag heeft hij nog steeds flink wat uithoudingsvermogen en werklust. Hierdoor heeft hij nog een uitlaatklep nodig, want als hij zijn energie niet kwijt kan, dan kan hij rusteloos en vervelend worden.

Hij laat dan nerveus gedrag zien in huis en kan overal onrustig op reageren. Het kan zelfs zo ver gaan dat hij zijn eigen poten aan gaat vreten en dat deze gaan bloeden.

Daarom is deze hond heel erg geschikt voor mensen die graag een lange wandeling maken of de hond meenemen terwijl ze een rondje gaan fietsen. Hij moet lekker los rond kunnen rennen in een grote tuin of zwemmen in een rivier. Verder vindt hij het ook heel leuk om te snuffelen en spelen met zijn baasje.

Een Australian shepherd kan vervelend gedrag laten zien wanneer hij niet genoeg gestimuleerd wordt, maar ook wanneer hij juist te gestimuleerd wordt. Overdrijf dus niet, maar gun hem ook af en toe wat rust. Het is een slimme hond en wanneer je meer en meer van hem verwacht, wordt er veel druk om hem gelegd waardoor zijn vertrouwen in het baasje kan schaden.

Het baasje

Omdat de Australian shepherd zo’n actieve hond is, is hij het beste op zijn plek bij een baasje die ook erg actief is. Het liefste wil dit ras een baasje die elke dag minstens een uur met hem wandelt. Daarnaast vindt hij het ook fijn als er wat afwisseling in het wandelrondje zit, want anders kan de hond zich al snel gaan vervelen.

Je kunt ook de hond tijdens het wandelen wat opdrachten geven zoals apporteren, hem iets laten zoeken of een balansoefening zoals hem laten lopen over een omgevallen boom. Verder wil de Australian shepherd ook graag een baasje die erg consequent is in zijn opvoeding, maar die hem wel de tijd geeft om volwassen te worden.

Nog meer leren over jouw (toekomstige) Australian Shepherd?

Bekijk dan het Australian Shepherd Handboekeens. In dit e-book met meer dan 100 pagina’s leer je alles over deze hond.

Zo gaat het onder andere over de aanschaf, raskenmerken, gezondheid, verzorging en gedragstraining. En je krijgt tijdelijk ook nog eens 4 gratis bonus boeken!

Klik hier om het boek te bekijken →

Ontdek het karakter van de Australian Shepherd - Australian Shepherd Wereld (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6477

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.